Anmeldelse og kommentaren av tjenesten Temp Mail

Temp Mail tjenesten er ikke bare et disponibeltdesign prosjekt. Temp Mail har store planer om å ytterligere forbedre tjenesten.

Vi streber etter det perfekte for å oppnå så nært som mulig perfeksjon. Dine forslag og kommentarer er veldig nyttige. Vi tar med alt i betraktning og implementerer nyttige forslag til standardpraktisk.

Liker du vår anonyme eposttjeneste? Du kan foreslå vår tjeneste til andre brukere i en vurdering. Hvis du kan tenke på måter og hjelpe oss til å bli perfekte, vil dine kommentarer tillate vår felles innsats for å gjøre tjenesten mer praktisk, brukesvennlig, samt oppfylle behovene til andre brukere som krever en midlertidig epostadresse

Vi inviterer deg til å forbedre våre tjenester. Vi tilbyr deg den sikreste anonyme eposten, og det mest komfortable brukesgrensesnittet.


Disposable Email Addresses — the Perfect Way to Receive Emails Anonymously

Do you want to be able to receive anonymous emails? If your answer is yes, you can easily do that with the help of the temporary mail address. Whether you want to receive a letter from another person without them knowing that it is you, or you want to use a different email address to protect your pr

Who and for what purposes uses temporary mail?

There is only small percentage of huge international services in the Internet that demand full personalization in the process of registration emphasizing on full name input and bound such information with telephone number. Other 99% of internet resources offer to write only e-mail while registration

What is ransomware. The differences between ransomware and viruses and how to protect yourself from ransomware

As technology actively develops, intruders use ever more sophisticated methods of stealing our  money. We often get short messages to the mail or mobile device with links to some photos or programs that may "interest us", but, in fact, are viruses that get control over our mobile device or PC. Fo

Temporary email with no registration: Surf safely and make better use of the Web

You spend much time on the Internet, communicating in social media, reading e-books and viewing video guides and online lessons. The Web opens up unlimited possibilities for people who want to gain new skills and improve themselves. Unfortunately, surfing the Internet has a downside: your electronic

Temp-Mail.org Disposable Email: Say ‘No’ to Spam

We receive spam daily – dozens of needless and irritating email messages that hamper our work and annoy. Furthermore, spam poses a potential threat of hooking personal information. A seemingly harmless email sent by a ‘bank’ or ‘internet provider’ can turn out to be dangerous. Why spam cau